Mølledammen Næringspark


Publisert: 09.10.2012

Nytt prosjekt for entreprenør HENT

Malermester Leif Thorvaldsen a.s., er tildelt malerentreprisen.  

Dette prosjektet skal starte opp nå i høst og vil gå utover vinteres 2013