Ås kvartal 5


Prosjekt for Ås kvartal 5, Veidekke Entrepenør AS

Malermester Leif Thorvaldsen a.s., er tildelt malerentreprisen.  

Ås kvartal 5
Dette prosjektet startet opp juni 2012 og ble ferdigstilt februar 2013