Ekeberg Fleridrettshall

Publisert: 22.06.2015

Entrepenør: Veidekke Entreprnør AS
Oppstart: Aug-14
Ferdig: Mars-15
Ekeberg Fleridrettshall