Kongensgt - Moss

Publisert: 22.06.2015

Entrepenør: Betongbygg Eiendom AS
Oppstart: Mars-14
Ferdig: Okt.-14
Kongensgt - Moss