Mortensrud Torg - Oslo


Mortensrud senterområde, som ligger i Bydel Søndre Nordstrand, har mye å by på av næringslokaler og boliger. 

Malermester Leif Thorvaldsen a.s., er tildelt malerentreprisen. Våre arbeider ble påbegynt i mars 2012 og skal overleveres våren 2013. Hovedentreprisen er med Entrepenør Byggutvikling Øst AS fra Lillehammer.

Mortensrud Torg - Oslo