Smedstumoen Terrasse


Prosjekt: Smedstumoen Terrasse er et boligprosjekt i regi av Entreprenør Byggutvikling Øst AS på Lillehammer.  Prosjektet består av 4 blokker a 11 leiligheter.

Malermester Leif Thorvaldsen a.s., er tildelt malerentreprisen. Våre arbeider ble påbegynt i august 2012 og skal overleveres høsten 2013. 

Hovedentreprisen er med Entrepenør Byggutvikling Øst AS fra Lillehammer.

Smedstumoen Terrasse
Smedstuen Terrasse; er et boligprosjekt i regi av Entreprenør Byggutvikling Øst AS på Lillehammer.  Prosjektet består av 2 blokker a 11 leiligheter.