Før du starter med å tapetsere er det svært viktig at du setter deg inn i hvordan tapetet skal settes opp. Denne informasjonen finner du i oppsettingsanvisninger samt på rullen. Husk alltid at underlaget må være rent, jevnt, fast, ensfarget og avfettet der hvor det skal tapetseres. Grunnes i matchende farge. Ubehandlede plater sparkles, slipes og grunnes.

FØR OPPSETTING
Sjekk at tapetrullene er uskadd.
Alle rullene skal ha samme innfargingsnummer (batch nummer).
Tapetser 3 lengder (2 lengder tekstiltapet) og sjekk at tapetet er feilfritt.

Hvis du derimot ønsker profesjonell hjelp hvorfor ikke be vår Byggtapetsermester Dag S. Kristiansen om hjelp til utførelsen. I tillegg kan vi gi deg nyttige råd og tips.