Utskriftsvennlig versjon

Underkjent gipsunderlag

Publisert: 17.08.2017

Vi malere får til stadig underlag som ikke tilfredstiller K3 standar. Som maler skal det leveres samme kvalitet som K3 underlag og i eksemplet her ser vi et underkjent underlag som trenger utbedringer før normal oppstart med sparklearbeider.

Tiltak: Maler må forfylle med kjemisk sparkel som er  et synkefri produkt. Hvis himlingen her hadde blitt sparkelremset ville tyngdekraften laget en "pølse" i skjøten. Derfor forfylles det i stedet. Vi ser også her feilmontering av gipsplate over døråpning. Kravet er skjøt min. 20 cm over døren. Årsaken til dette er risikoen for skader som riss og sprekkdannelse som lett oppstår under tid når dører stadis slåes igjen. En slik feilmontering vil til syvende og sist bli sett på som en feil fra malerens side, når dette faktisk er feilmontering fra snekker. Som maler må dette varsles med en avviksmelding til byggherren slik at han kan rette dette før vi starter malerabeider.


Image for Underkjent gipsunderlagImage for Underkjent gipsunderlagImage for Underkjent gipsunderlag

Ta kontakt for uforpliktende tilbudEmne Dette feltet er påkrevet
Din e-post
Telefon
Tekst Dette feltet er påkrevet


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforNB! Validering har vi for å hindre roboter på internett i å misbruke skjema.