Utvidelse Tårn og Sikringsbygg

Publisert: 22.06.2015

Entrepenør: Trondrud Bygg AS
Oppstart: Des.-13
Ferdig: Okt.-14
Utvidelse Tårn og Sikringsbygg